Vilset IT landskap

Vilset IT landskap

Samma ord men har olika betydelse

Den ena EA arkitekten är inte den andra lik...

Inom IT har man under många år försökt standardisera, strukturera sig själv kring roller/funktioner/ansvar.

SWEAN, IASA, EAN etc ... är många namn på forum som i nätverk försöker ta ett samlat grepp och enas om sin existens och var man passar in.

På IBM var det många roller/funktioner och kunde bli skapligt komplext då man tillförde profession/specialitet samt ett sammanhang/område. Struktur, rollfördelat passade komplexa lösningar.

På Microsoft var man en i flertal år en arkitektur Wanna-be som ledde till IASA. "Same but different".

En status/hierarkisk/ryggdunkarklubb enligt många.

Behövs egentligen EA ?

De egentliga frågorna går att hantera helt utan en EA funktion. Det handlar om struktur/samsynthet/och att återanvända förmågor/funktioner/tjänster och stärka upp där det behövs. Omvänt att skapa en EA funktion är inte likställt med att kunna svara på frågorna.

Det kan vara svårt i en EA organisation att veta i praktiken vem som gör vad.

Det är svårt att veta vad en specifik person, roll kan.

Jag är snarare närmre ITILs samt IBMs sätt att beskriva roller än IASA som jag har svårt att förhålla mig till. Jag kan teoretiskt göra alla roller själv mycket fortare och jag ser mig inte om en tvärsnittsroll eller funktion. Jag arbetar också även nära verksamhetsfrågor kring funktion/process/data/tjänst.

I rollen som processintegratör arbetar man med iterativa kontinuerliga förbättringar inom både verksamhet/IT.

Ansvaret för alla EA roller spänner även över alla faser inom ITIL v3 2011.

- Strategy

- Design

- Transition

- Operation

Vi behöver även arbetar med återmatning om processens efterlevnad och potential till förbättringar men även med händelser/events/PM/incidenter.

Nu med molntjänster så ser vi nya affärsmodeller och tillvägagångssätt för hur realisering utförs

En EA bör helst inte bli en bromskloss, hämma innovation eller styra nya förhållningssätt utan istället vara i framkant av ideér och framtida möjligheter.

© Copyright 2004-2018 - Born2IT