Varför EA ?

Varför EA ?

 

Jag har stött på tre olika motiv och drivkrafter från olika verksamheter:

1 Strategi motiverade

- Förändring av affärsmodeller

- IT-strategi

- Uppgradering / Release planering

- Fusioner & Uppköp & Avyttringar

- Outsourcing

2 Verksamhetsmotiverade

- Business Process Optimization

- Business Process harmonisering

- End-to-End Process Integration

- Value Chain Collaboration & optimering

3 Tekniskt motiverade

- TCO minskning av ägandekostnader

- HW / SW Konsolidering / harmonisering

- Enhetligt data

- Service-orienterad design, utveckling och driftsättning/spridning

- End User Productivity

- Business Information Managemen

© Copyright 2004-2018 - Born2IT