Värde IT

Värde IT

 

ITs värdeadderade prioriteringar

- Fokus att ge ett ökat mervärde till företaget

- Bättre samverkan mellan verksamhet och IT

- Införa en verksamhetsdriven IT-styrning

- Länka affärs-och IT-strategier

- Att realisera och förbättra företagets förmågor

- Att minska kostnaderna för IT

- Bättre kvalitet

- Identifiera och genomföra processförbättringar

- Leverera projekt för som främjar företagets tillväxt

- Attrahera, utveckla och behålla personal

- Att vara konkurrenskraftig på marknaden

- Hjälpa verksaheten med underlag för att verksamheten skall få mer insikt och kunna ta beslut

 

© Copyright 2004-2018 - Born2IT