Värde Affärsverksamhet

Affärsvärde för Verksamhet

 

- Öka samverkan

- Enklare förändringar

- Öka flexibiliteten

- Minska kostnaderna

- Minska komplexiteten

- Minska risken

- Minska kostnaden för ägandet

- Minska tiden att göra meningsfulla beslut

- Attrahera, utveckla och behålla personal

- Att vara konkurrenskraftig på marknaden

- Att verksamheten får både insikt och ställa kraven och ta beslut utifrån rätt underlag från IT

© Copyright 2004-2018 - Born2IT