Vad EA är

Vad EA är

Enterprise Architecture är en disciplin.

EA är en uppsättning metoder/ramverk som gör det möjligt för nyttjande av organisationens tillgångar - teknik, process och människor.

- En helt egen disciplin som är tänkt att främja ett ansvar för en helhetssyn inom ett företag

- Anpassa affärsstrategier och möta det med implementeringar av lösningar till problem/behov

- Underlätta snabba förändringar för att upprätthålla verksamheten och nyttja tekniska förmågor

- Mekanism för att möjliggöra konstruktion, utveckling, kommunikation och förståelse inom företaget

- Övergripande mål är ofta att hantera just komplexiteten inom företag

Hur implementerar man en effektiv Enterprise Architecture förmåga?

Att inrätta en effektiv EA förmåga handlar om att förhålla sig till hur man bedriver arbetet baserat på ett förankrat tillvägagångssätt, rekommendationer och genom beprövade exempel

Man behöver se till ledarskap och kompetens som behövs för att utveckla arkitekturen i kombination med en effektiv organisation och roller för att underhålla, förvalta och styra arkitekturen på ett effektivt sätt

Avgörande faktorer för en effektiv Enterprise Architecture förmåga:

Människor och organisation

Se till arkitektur utveckling sker med hjälp av en återanvänd, beprövad och flexibel metod som resulterar i att Verksamhet / IT samverkar

Enterprise Architecture ramverk

Säkerställa tillgängligheten av standarder och ett system av efterlevnaden av dessa, plus en uppsättning erfarenhetsmallar och mönster som främjar ett resultat

Standarder och mallar

Säkerställa en effektiv förvaltning av arkitektur innehåll och delresultat

Enterprise Architecture Tools

Se till arkitektur processer är integrerade med andra viktiga processer som affärskalender, projekt samt drift och förvaltning.

Använd verktyg för att dokumentera och beskriva olika vyer och betraktelser av olika områdesdomäner

Det är alltid bättre att utgå från funktionsmodellering av en verksamhet.

Genom den erhåller man och relaterar process, data, informationsvägar samt ägandeskap.

Förmågor och principer är ingenting värda om de inte efterlevs och sporras av piska eller morot.

 

© Copyright 2004-2018 - Born2IT