Mervärdet för EA

Mervärdet för EA

Drivkrafter där EA kan tillföra ett mervärde till verksamheten

- Sammanslagningar & uppköp

- Konsolidering av affärsenheter

- Introduktion av nya produkter, tjänster eller branscher

- Outsourcing av en verksamhet eller funktion

- Avyttring av en verksamhetsgren

- Operativa kostnadsminskningar

- Verksamhetsförändringar

- Strategisk planering

- Öka verksamhetens effektivitet samt förmåga att förändras

- Effektivisera verksamhetens processer

- Konsolidering av leverantörer, tekniska platformar eller applikationer

- Business process management

- Business Process Re-engineering

- Off-shoring

- Påverkan från marknad / aktieägare

- Nya lagförslag eller yttre faktorer som ändras

© Copyright 2004-2018 - Born2IT