Hissversioner EA

Hiss meningar

…beroende på tid

Får man 5 sekunder …

1. Göra verksamheten mer lönsam, effektiv, flexibel och uthållig

Får man 10 sekunder … lägg till …

2. ... genom att stödja verksamhetens förvaltningen av kostnader, riskhantering och flexibelt hantera förändring med kvalitet

Får man 15 sekunder … lägg till …

3. ... genom att hantera styrning och förvaltning av EA, Enterprise Architecture

Får man 20 sekunder … lägg till …

4. ... för att kunna agera både taktiskt och strategiskt på både kort och lång sikt

© Copyright 2004-2018 - Born2IT